Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
słonecznie
25°C

Ustawowe zadania Gminy


Ustawowe zadania gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

[art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a]

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chorkówka:

 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów - na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2021 r. zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
 2. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz wykreślonych z tego rejestru

KLIK TABELA

[art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b]
Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chorkówka;

zmieszanych odpadów komunalnych:

 • Instalacja Komunalna - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, Linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 108

 

 • Instalacja do sortowania odpadów selektywnie zabranych z podgrupy 15 01 i 20 01, ul. Komunalna 20 A, 33-100 Tarnów 

 

 • Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów

 

 • Sortownia odpadów komunalnych i zmieszanych z selektywnej zbiórki, kompostownia, 38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 108,


bioodpadów:

 • Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), ul. Komunalna 20 A, 33-100 Tarnów 

 

 • Papiernia -Hamburger Recykling Polska Sp. z o.o. , ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole

 

 • Kompostownia odpadów zielonych w Krośnie MPGK Sp. z o.o. 30-400 Krosno, ul. Białobrzeska 108

 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • MPGK Sp. z o. o. w Krośnie, ZUO - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 108


[art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c]

1. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu w 2021 roku:

 • Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 28,68 %
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0,03 %

 

2. Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomy recyklingu w 2021 roku:

 • FBSerwis Karpatia Sp. z o. o.

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 37,27 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,53 %

 • Usługowy Zakład Transportowy

Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 3,55 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,00 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – Nie odbierano przez podmioty na podstawie umów.

[art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d]
Na terenie gminy Chorkówka funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CHORKÓWCE (PSZOK). Punkt prowadzony jest przez Gminę Chorkówka, obsługa, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z punktu na podstawie umowy z dnia 03.12.2021 r. zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego należy do FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów.


PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu Boisk Sportowych.
- czynny: czwartek 13.00-17.00, sobota: 8:00-12:00, 


Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
 • i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
 • i strzykawki,
 • farby, tusze, kleje,
 • środki ochrony roślin,
 • lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony od pojazdów osobowych ( do 4 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) - tylko w systemowych workach popielatych (do 6 worków rocznie 60 l. z gospodarstwa domowego),
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • odpady BIO – tylko w systemowych workach brązowych
 • popiół i odpady paleniskowe - tylko w systemowych workach popielatych (do 4 worków rocznie 60 l. z gospodarstwa domowego),
 • tekstylia i odzież


[art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e]

e) Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U z 2020 r. poz.1893) 

 • ELEKTRO Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Tarnowiec 237, 38-204 Tarnowiec


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest także odbierany od mieszkańców gminy Chorkówka
w PSZOK - w godzinach otwarcia, a także raz w roku sprzed posesji, podczas specjalnej zbiórki „wielkogabarytów i elektrosprzętu”, organizowanej w każdej miejscowości gminnej.

[art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f]

 • P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. siedzibą: 38-100 Strzyżów ul. 1-go Maja 38B

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, odpadów folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować go grupy odpadów komunalnych, dlatego w/w odpady przyjmowane są odpłatnie.DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.