Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
3°C

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK) jest organem pomocniczym wójta w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. Został powołany Zarządzeniem Nr 73/2009 Wójta Gminy Chorkówka – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczącym GZZK jest Wójt Gminy Chorkówka. Zastępcą przewodniczącego GZZK jest Zastępca Wójta Gminy Chorkówka. Członkami GZZK są pracownicy Urzędu Gminy, innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli zespolonych służb, społecznych organizacji ratowniczych i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu.

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. art. 19 ust. 4, 5 i 6 (Dz. U. z 2013r., Nr 594, z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Nr 73/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. Wójta Gminy Chorkówka.

Do zadań Zespołu Gminnego należy:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy Chorkówka wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego;
 • Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;
 • Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja;
 • Utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania;
 • Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
 • Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;
 • Dokumentowanie działań.


Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i zadania. Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie.

W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych na obszarze Gminy Chorkówka wyznaczony jest:

 1. Sekretariat Urzędu Gminy Chorkówka – w godzinach pracy urzędu;
 2. po godzinach pracy Urzędu Gminy Chorkówka oraz w dni wolne i święta – Przewodniczący Zespołu ( Wójt Gminy Chorkówka – 603543703 ), Zastępca Przewodniczącego ( Z-ca Wójta Gminy Chorkówka – 695082671 ), oraz Członkowie Zespołu Gminnego: Inspektor d/spraw obronnych 602627842, Komendant Gminny OSP (601063727).


Zakres przekazywania informacji dotyczy w szczególności:

 1. poważnych awarii instalacji komunalnych,
 2. utrudnień w ruchu drogowym,
 3. katastrof komunikacyjnych,
 4. przewozu substancji niebezpiecznych,
 5. zagrożeń pożarowych,
 6. skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych,
 7. zagrożeń epidemiologicznych,
 8. epidemii chorób ludzi,
 9. epizoocji chorób zwierzęcych,
 10. klęsk żywiołowych,
 11. występowania niewypałów i niewybuchów,
 12. zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,
 13. niepokojów i protestów społecznych,
 14. imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,
 15. przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,
 16. awarii telekomunikacyjnych,
 17. skażeń radiacyjnych,
 18. aktów terroru kryminalnego,
 19. nielegalnej migracji ludności,
 20. innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Chorkówka.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.