Gmina Chorkówka
Powróć do: O nas

SOŁECTWA

 • Sołectwo Bóbrka - Sołtys Wsi Stanisław Czarnota

Bóbrka ul. Ks. Antoniego Dziurzyńskiego 6, tel: 693 859 788

 • Sołectwo Chorkówka - Sołtys Wsi Stanisław Liwosz

Chorkówka 164, tel:  691 865 160

 • Sołectwo Draganowa – Sołtys Wsi Stanisław Chodak

Draganowa 50, tel: 13 431 72 27, 601571137

 • Sołectwo Faliszówka – Sołtys Wsi Ireneusz Szczepanik

Faliszówka 67, tel: 664 657 939

 • Sołectwo Kobylany – Sołtys Wsi Jan Samborowski

Kobylany 81A, tel: 887 761 747

 • Sołectwo Kopytowa – Sołtys Wsi Tomasz Munia

Kopytowa 235, tel: 783 770 083

 • Sołectwo Leśniówka – Sołtys Wsi Małgorzata Gradowicz

Leśniówka 93 , tel: 13 431 35 36, 887 770 026

 • Sołectwo Machnówka – Sołtys Wsi Zdzisław Malczewski

Machnówka 43, tel: 13 431 83 58

 • Sołectwo Poraj – Sołtys Wsi Małgorzata Baran

Poraj 47, tel: 602 213 005

 • Sołectwo Sulistrowa – Sołtys Wsi Gabriel Czaja

Sulistrowa 18, tel: 609 160 998

 • Sołectwo Świerzowa Polska – Sołtys Wsi Bogusława Kawalec

Świerzowa Polska, ul. Szkolna 23 A, tel: 502 745 866

 • Sołectwo Szczepańcowa – Sołtys Wsi Marta Żołna

Szczepańcowa, ul. Lipowa 3, tel: 724 261 254

 • Sołectwo Zręcin – Sołtys Wsi Ryszard Prętnik

Zręcin, ul. Stawowa 8, tel:  508 375 703

 • Sołectwo Żeglce - Sołtys Wsi Iwona Skalska

Żeglce 292, tel: 606 853 093