Gmina Chorkówka

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie turystyki i kultury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Preszowskiego Kraju Samorządowego”/ Pozvánka na verejné konzultácie o projekte „Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu a kultúry v obciach patriacich do Združenia obcí povodia Wisłoky a Prešovského samosprávneho kraja“

https://wisloka.pl/zaproszenie-do-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-projektu-pozvanka-na-verejne-konzultacie-o-projekte/?fbclid=IwAR1wzJTiZT6uPK0NC1wpbLOeAKZRdzAwX8UarhdA4ZZBbajURCz1vvFT3iY

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności