Gmina Chorkówka

Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego

logotypy

Gmina Chorkówka przystąpiła do projektu pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj” realizowanego na terenie Województwa Podkarpackiego w latach 2024 – 2033. 

3 lipca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej.

Projekt LIFE koordynowany przez Urząd Marszałkowski angażuje łącznie 67 partnerów. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza w województwie podkarpackim, a na jego realizację samorząd województwa pozyskał unijne dofinansowanie z programu LIFE oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości ponad 100 mln złotych.

W ramach realizowanego Projektu w Gminie Chorkówka, jak również we wszystkich gminach biorących udział w tym przedsięwzięciu, zostaną zatrudnieni Doradcy ds. powietrza i energii, którzy będą koordynować działania Gminy w zakresie poprawy jakości powietrza wynikające z Podkarpackiego Programu Ochrony Powietrza, podkarpackiej uchwały antysmogowej oraz innych dokumentów strategicznych, które podlegają kompetencjom władz gminnych.

 

Doradca będzie miał za zadanie m.in.:

  • zapewnienie wsparcia doradczego mieszkańcom przy wymianie źródeł ciepła (w tym na odnawialne źródła energii - OZE) i termomodernizacji budynków oraz zapewnienie pomocy w pozyskaniu środków na realizację zdiagnozowanych potrzeb z dostępnych programów pomocowych (np. Czyste Powietrze, STOP SMOG, Mój Prąd, Ciepłe Mieszkanie, Moje Ciepło, Agroenergia, ulga termomodernizacyjna itp.).
  • prowadzenie kontroli palenisk domowych (informowanie o wymaganiach uchwały antysmogowej i Programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego (PPOP), konsekwencjach łamania przepisów, rozwiązaniach do zastosowania w danym gospodarstwie domowym, itp. oraz doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia energii);
  • identyfikację budynków publicznych wymagających termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania;
  • współpracę przy opracowaniu i aktualizacji gminnych dokumentów strategicznych (planów, raportów, programów, strategii, itp.); 
  •  

W ramach projektu będą również organizowane spotkania z mieszkańcami gminy o charakterze informacyjno-edukacyjnych. Spotkania te będą związane  z podniesieniem świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze.

Zdjęcia pobrane ze strony https://www.facebook.com/media/set?vanity=podkarpackie.samorzad&set=a.889777126517748

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności