Gmina Chorkówka

Opieka przedszkolna w okresie wakacji

Szanowni Rodzice, 

W związku z tym, że planowane jest zorganizowanie opieki przedszkolnej w okresie od 1 lipca do 9 sierpnia br. w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka, przekazujemy Państwu kilka niezbędnych informacji. 

Dyżury opieki nad dziećmi pełnione będą w  następujących przedszkolach: 

  1. od 01.07.2024 r. do 12.07.2024 r. – Samorządowe Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Chorkówce,
  2. od 15.07.2024 r. do 26.07.2024 r. – Samorządowe Przedszkole w Zręcinie,
  3. od 29.07.2024 r. do 09.08.2024 r. – Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej.

Opieką w ramach „wakacyjnego dyżuru” mogą być objęte jedynie dzieci uczęszczające aktualnie (tj. w roku szkolnym 2023/2024) do ww. przedszkoli i wyłącznie te, które spełniają warunek obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących.

Uprawnienie Rodzice, którzy zdecydują się na korzystanie z takiej formy opieki nad dziećmi w czasie wakacji, powinni w terminie do 24 maja br. złożyć stosowną deklarację. 

Jeżeli rodzic jest zdecydowany tylko na jeden z ww. terminów, to powinien złożyć deklarację jedynie na ten okres. Jeżeli zaś chce aby dziecko miało zapewnioną opiekę przez sześć tygodni (tj. od 1 lipca do 9 sierpnia) to deklarację musi złożyć oddzielnie na każdy okres, u dyrektora przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza dziecko (stosowne deklaracje są do odbioru w ww. przedszkolach). 

Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu będą objęte pięciogodzinną bezpłatną opieką w godzinach od 7:30 do 12:30, natomiast za każdą dodatkową godzinę rodzic będzie zobowiązany ponieść odpłatność w wysokości 1,30 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (od 6:30, nie dłużej niż do 15:30). 

Dodatkowo rodzic zobowiązany będzie ponieść koszt wyżywienia dziecka - około  10,00 zł za 1 dzień pobytu (3 posiłki: śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek - koszt żywienia jest prognozowany i może ulec zmianie w zależności od liczby dzieci żywionych). 

W sytuacji dużego zainteresowania „wakacyjnym dyżurem”, przy naborze dzieci do przedszkoli na ww. okres będzie brana pod uwagę również ilość godzin dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektorów ww. przedszkoli.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności