Gmina Chorkówka

Komunikat Wójta Gminy Chorkówka w sprawie PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

Wójt Gminy Chorkówka informuje, iż od 19 marca 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna wydawanie skierowań osobom uprawnionym do pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Do pomocy żywnościowej uprawnione są osoby i rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 2 056,40 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1 590,00 zł, 

oraz spełniają przynajmniej jedną z przesłanek, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Planowany czas realizacji ww. Programu: kwiecień - grudzień 2024 r. 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności proszone są o osobisty kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem 38-458 Chorkówka 189 w godzinach pracy jednostki tj. w poniedziałki od 7:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, w piątki 7:00 -13:00. 

Skierowanie wydawane będą do 5.04.2024 r.

Warunkiem otrzymania skierowania jest wypełnienie oświadczenia kwalifikującego do otrzymywania powyższej pomocy w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej się o ww. pomoc oraz przedstawienie aktualnych dokumentów potwierdzających otrzymywane dochody.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności