Gmina Chorkówka

Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka przyznane!

Logo programu Laboratoria przyszłości, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Govtech PolskaProgram Laboratoria przyszłości to inicjatywa skierowana między innymi do szkół podstawowych. Jego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM. W ramach programu szkoły podstawowe z terenu naszej gminy otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych szkół uzależniona jest od liczby uczniów danej szkoły i wynosi ona:

  • 30 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,
  • 30 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce,
  • 30 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana z Dukli w Draganowej,
  • 30 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Faliszówce,
  • 30 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach,
  • 60 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej,
  • 30 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej,
  • 60 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej,
  • 81 900,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie,
  • 30 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach.Łączna wartość wsparcia finansowego wynosi: 411 900,00 zł. Jest ono udzielone na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach dofinansowania szkoły zakupią pomoce dydaktyczne w tym pakiet obowiązkowy: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji osiągnięć uczniów, stacje lutownicze (do mikrokontrolerów) oraz pakiet dodatkowy, w skład którego wejdą pomoce dydaktyczne określone w specjalnym zamkniętym katalogu wyposażenia. O wyborze pomocy w ramach pakietu dodatkowego będą decydowały poszczególne szkoły. Pomoce dydaktyczne mają trafić do szkół najpóźniej do końca sierpnia przyszłego roku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności