Gmina Chorkówka

Przebudowa drogi powiatowej Chorkówka – Bóbrka

W 2022 r. obchodzić będziemy 200-lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza. Nie pierwszy raz o tym piszemy. To wydarzenie dotyczyć będzie nie tylko naszej Gminy, ale całego regionu. Na bieżąco informujemy Państwa o kolejnych zrealizowanych działaniach, które mają na celu przygotować naszą Gminę do roku, który będzie nazwany Łukasiewiczowskim.

Jakie zadania będą jeszcze realizowane przed tym wydarzeniem?

Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka: Mamy w planie wiele działań, a jedno nich zostanie zrealizowane w tym roku, to które od dawna „leży” nam na sercu. Już w minionym roku a dokładnie w grudniu, podczas oddania do użytku drogi powiatowej Żeglce – Chorkówka, przeprowadziliśmy wspólne rozmowy z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Borczem oraz Starostą Powiatu Krośnieńskiego Janem Pelczarem dotyczące zadania związanego z przebudową drogi powiatowej relacji Chorkówka – Bóbrka. To ważna droga, która łączy trzy miejsca na terenie Gminy Chorkówka związane z naszym patronem, to: grób Ignacego Łukasiewicza na cmentarzu parafialnym w Zręcinie, obelisk z portretem prekursora przemysłu naftowego znajdującego się w Chorkówce i Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. W rozmowie podkreśliłem to, jak fatalny jest stan drogi pomiędzy Chorkówką i Bóbrką. To właśnie tego dnia Sejmik Wojewódzki, Starostwo Powiatowe oraz Gmina Chorkówka zadeklarowały chęć partycypacji w kosztach przy realizacji tego zadania.
Po szeregu rozmów z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego i przedstawieniu wszystkich działań jakie do tej pory podjęliśmy w ostatnim czasie, by upamiętnić naszego bohatera, wraz z Dyrektor Członkiem Etatowym Zarządu Powiatu Panią Moniką Subik zostaliśmy zaproszeni na dalsze rozmowy dotyczące tej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Właściwie wtedy zapadła ostateczna decyzja o realizacji zadania, a 26 kwietnia br. Sejmik Województwa podjął uchwałę o wsparciu zadania kwotą 400 000 zł. Po spotkaniu w UM przystąpiliśmy do dalszych działań związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Chorkówka – Bóbrka został ogłoszony początkiem października, a otwarcie ofert nastąpiło 14 października br. Realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka – Bóbrka w km 0 + 000 – 3 + 730″ właśnie się rozpoczęła, a po nowej nawierzchni będziemy mogli poruszać się już końcem bieżącego roku.

Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka: Dziękujemy za dobrą współpracę pomiędzy Sejmikiem Województwa, Starostwem Powiatowym a Gminą Chorkówka. Liczymy na dalsze wspólnie realizowane działania.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności