Gmina Chorkówka

II nadzwyczajna sesja IX kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II nadzwyczajną sesję IX kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 12.00 w sali Narad Urzędu Gminy w Chorkówce.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności