Gmina Chorkówka

Gmina Chorkówka przystępuje do projektu "RaP STEAM" 

Gmina Chorkówka przystępuje do realizacji projektu pt. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”. Decyzja ta otwiera nowe możliwości dla lokalnych szkół i ich uczniów, wprowadzając innowacyjne podejście do nauczania.

W ramach projektu do udziału przystąpiło kilka szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce,
 • Szkoła Podstawowa w Faliszówce,
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej,
 • Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie.

Wprowadzenie programu "RaP STEAM" umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dzisiejszym dynamicznym świecie. Uczniowie będą mieli okazję rozwijać kreatywność, umiejętności logicznego myślenia oraz współpracy zespołowej. 

W ramach projektu zaplanowano:

 • Zakup niezbędnego wyposażenia dla centrów szkoleniowych oraz pracowni szkolnych, umożliwiającego realizację założeń projektu.
 • Zapewnienie kompleksowego wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkół, aby umożliwić im skuteczne wdrożenie nowych metod nauczania.
 • Organizację zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej i programowania robotów, które pozwolą uczniom eksplorować świat technologii w sposób interaktywny i praktyczny.
 • Przygotowanie uczniów i nauczycieli do udziału w konkursach i zawodach robotycznych, aby rozwijać ich umiejętności i dawać możliwość rywalizacji na szczeblu lokalnym i krajowym.
 • Organizację obozów robotycznych oraz warsztatów promujących robotykę, naukę programowania oraz nauczanie STEAM.

Projekt „RaP STEAM" to duży krok w rozwoju lokalnego szkolnictwa, przygotowując uczniów do wyzwań technologicznych XXI wieku. Wprowadzenie robotyki edukacyjnej do szkół podstawowych nie tylko urozmaici proces nauczania, ale również zainspiruje młodych ludzi do odkrywania swoich pasji i rozwijania umiejętności potrzebnych w dynamicznym świecie cyfrowym. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności