Gmina Chorkówka

Dotacja w wysokości 110 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej

27 marca 2024 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 582/12430/24 przyznając Gminie Chorkówka dotację w wysokości 110 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Ta inwestycja ma na celu poprawienie warunków komunikacyjnych dla rolników, którzy codziennie przemieszczają się do swoich pól i gospodarstw.

Zgodnie z przyznaną dotacją, Gmina Chorkówka zobowiązała się do modernizacji drogi dojazdowej w miejscowości Chorkówka. Projekt obejmie nie tylko naprawę drogi, ale także dostosowanie jej do współczesnych standardów bezpieczeństwa i komfortu.

Realizacja zadania będzie współfinansowana przez samorząd gminny oraz środki przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wysokość dotacji wynosi 110.000,00 zł, co stanowi znaczący zastrzyk finansowy na rozwój infrastruktury lokalnej.

Umowa między Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Chorkówka została podpisana 25 czerwca 2024 roku. Zgodnie z jej postanowieniami, gmina zobowiązała się do wniesienia udziału własnego w wysokości minimum 20% wartości dotacji. Jest to ważne zabezpieczenie, które pokazuje zaangażowanie lokalnych władz w rozwój infrastruktury przy jednoczesnym wsparciu ze strony województwa.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności