Gmina Chorkówka

Ważna informacja dotycząca sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania

W związku z upływającym w piątek 29 marca br. terminem składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania i brakiem możliwości tego dnia złożenia wniosku w Urzędzie Gminy (Urząd będzie nieczynny) informuję, że wypełnione i podpisane wnioski można do godziny 13:00 umieścić w paczkoporcie, który znajduje się po lewej stronie wejścia głównego do Urzędu Gminy. Wnioski pozostawione po tej godzinie nie będą brane pod uwagę przy sporządzaniu aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Z formy pełnomocnictwa do głosowania może skorzystać wyborca niepełnosprawny (I lub II grupa niepełnosprawności) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. 

Prawidłowy wniosek powinien być podpisany przez wyborcę. Jeżeli wyborca ze względu na stan zdrowia nie może złożyć podpisu pod wnioskiem, czyni to w jego imieniu pełnomocnik. Do wniosku musi zostać dołączona zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa podpisana przez pełnomocnika oraz klauzula RODO podpisana zarówno przez wyborcę jak i pełnomocnika.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby poza oczywistymi informacjami koniecznie na wspomnianych wyżej dokumentach zaznaczyć: stopień pokrewieństwa pomiędzy wyborcą a pełnomocnikiem (na obu dokumentach), numer telefonu, na który będziemy się kontaktować, aby umówić wizytę celem potwierdzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, informację gdzie należy pozostawić akt pełnomocnictwa po podpisaniu (na drugiej stronie zgody), czy pełnomocnik wyraził zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa innemu wyborcy (na drugiej stronie zgody, można być pełnomocnikiem dla dwóch osób spokrewnionych lub dla jednej obcej) oraz czy wyborca może złożyć podpis (na drugiej stronie wniosku). Wyborcy niepełnosprawni muszą dołączyć do wniosku kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. 

Komplet dokumentów należy zszyć lub umieścić w kopercie, aby poszczególne elementy nie uległy zagubieniu.

Druki można pobrać poniżej.

Dodatkowe informacje udziela Katarzyna Gerula, w pokoju nr 17 lub pod nr tel. 13 43 869 55

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności