Gmina Chorkówka

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Tytuł zadania publicznego: Spotkanie Wigilijne

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności