Gmina Chorkówka

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Chorkówka

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie głównie na zapewnieniu przejezdności poprzez odśnieżanie jezdni. Odśnieżanie uzależnione będzie od intensywności opadów śniegu. 
Zwalczanie śliskości i gołoledzi polegać będzie na posypywaniu jezdni mieszanką uszorstniającą  piasku i soli. 
Natężenie akcji zimowej uwarunkowane będzie wielkością ruchu drogowego na poszczególnych drogach gminnych publicznych  do dróg o wyższej kategorii (powiatowych) a następnie dróg wewnętrznych (dojazdowych).
Usuwanie śliskości i gołoledzi prowadzone będzie głównie w obrębie skrzyżowań z innymi drogami, na odcinkach o pochyleniu podłużnym powyżej 4%, w obrębie przystanków  autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarządcę drogi. Posypywanie jezdni na całej szerokości będzie tylko w przypadku wystąpienia gołoledzi. 
Do końca grudnia 2023 r. tak jak to było w latach poprzednich utrzymywaniem  dróg  gminnych na terenie gminy Chorkówka  zajmują się firmy, z którymi zostały zawarte umowy  na utrzymanie dróg.
Gmina została podzielona na rejony obejmujące miejscowości :

  • Rejon Nr 1 miejscowość Bóbrka i Machnówka 
  • Rejon Nr 2 miejscowości Chorkówka i Leśniówka
  • Rejon Nr 3 miejscowości Faliszówka i Poraj
  • Rejon Nr 4 miejscowości Draganowa i Sulistrowa
  • Rejon Nr 5 miejscowość Kobylany
  • Rejon Nr 6 miejscowości Kopytowa i Żeglce
  • Rejon Nr 7 miejscowość Zręcin
  • Rejon Nr 8 miejscowość Świerzowa Polska
  • Rejon Nr 9 miejscowość Szczepańcowa 


Odpowiedzialnym za każdą  z miejscowości  jest  sołtys danego sołectwa.  Interwencję  w sprawie wykonania odśnieżania, czy też posypywania  należy zgłaszać do sołtysa miejscowości, której dotyczy interwencja na numery telefonów które zostały podane na stronie Urzędu Gminy Chorkówka  https://chorkowka.pl/solectwa.html

Sołtysi poszczególnych miejscowości decydują o kolejności użycia sprzętu.


Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych z ramienia Urzędu Gminy prowadzi  inspektor  Stanisław Lula, tel. 13 438 69 52,  w godzinach  pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności