Gmina Chorkówka

Dostawa i montaż zbiorników na deszczówkę - nabór uzupełniający

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chorkówka,
Gmina Chorkówka, we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje wspólny Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.
•    
W ramach Projektu zaplanowano dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.

W ramach tego projektu planowana jest dostawa i montaż Zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności ok. 650 l wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.
Szacunkowa wartość zestawu wynosi 2 457,54 zł, w tym wkład własny Mieszkańca: 759, 24 zł.

Informacje o Projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Chorkówka tel. 13 43 869 61 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. 13 44 370 20.

Dodatkowy nabór do projektu prowadzony będzie od 8 września br. do wyczerpania limitu miejsc.  

Pliki do pobrania:

Deklaracja
Format: pdf, 317.91 kB
Umowqa
Format: pdf, 412.85 kB
Regulamin
Format: pdf, 293.67 kB
Pismo do mieszkańców
Format: pdf, 391.6 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności