Gmina Chorkówka

3 inwestycje na terenie Gminy Chorkówka

  • 5 września 2023 r. ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Gmina Chorkówka otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. ”Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska” w wysokości 2.500.000 zł (98% wartości zadania). 

  • Wsparcie otrzymał również projekt Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do ZGDW” zawierający inwestycje 6 gmin, które zgłosiły chęć uczestniczenia we wspólnym projekcie. Zadanie  zgłoszone przez Gminę Chorkówkę to „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 88 w miejscowości Machnówka w km 0+000  - 0+300”.
  • Ponadto dofinansowanie w kwocie 980.000 zł otrzymał projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce  w km 2+150 – 2+570 w miejscowości Draganowa” złożony przez Powiat Krośnieński.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności