Aktualności

Rozeznanie rynku  – na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Chorkówka.

Rozeznanie cenowe

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 – część 1

załącznik nr 3 – część 2

___________________________________

Informacja z otwarcia ofert 09.10.2017

Informacja otwarcie ofert


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie “Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2 – Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw

załącznik nr 4 – Oświadczenie

załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 OPZ sprzęt komputerowy

Załącznik nr 7 OPZ sprzęt multimedialny

Zapytanie ofertowe – dostawy sprzętu elektronicznego

_______________________________

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania na dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie “Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”- 09.10.2017

Informacja otwarcie ofert


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn.: Przewóz uczniów Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Rozstrzygnięcie

____________________________________

Dyrektor Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej 

złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Przewóz uczniów Gimnazjum im. I. Łukasiewicza

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – formularz oferty

Zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 3 – projekt umowy


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie pn.:

Dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie:

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka

Informacja o unieważnieniu

Protokół

_____________________________________

     Informacja z otwarcia ofert na – Dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie

_____________________________________

Zapytanie ofertowe na:  Dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie:

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka

Zapytanie ofertowe – dostawy sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wskaźnik osób niepełnospr.

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia


Informacja z otwarcia ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Chorkówka.

Informacja z otwarcia ofert

————————————————

Rozeznanie rynku na dostawę pomocy dydaktycznych

do projektu Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego przez Gminę Chorkówka.

Rozeznanie cenowe – dostawa pomocy dydaktycznych

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 Chorkówka- materiały dydaktyczne 2 do RR


„Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

– rozstrzygnięcie przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

_________________________________________

„Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka” – ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

Zał 1 do SIWZ_formularz oferty

Zał 2 do SIWZ_oświadczenie warunki

Zał 3 do SIWZ_oświadczenie wykluczenie (1)

Zał 4 do SIWZ_wykaz uslug

Zał 5 do SIWZ_wykaz osob

Zał 6 do SIWZ_oswiadczenie grupa kap

Zał 7a do SIWZ_kryterium społeczne

Zał 8 do SIWZ_wzór umowy

Zał 5 do SIWZ_wykaz osob-zmieniony-2


 

Zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe – dostawy sprzętu elektronicznego 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Wskaźnik osób niepełnospr. 

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych usług 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia 


Rozstrzygnięcie  – wykonanie usługi Koordynatora Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”,

___________________________________

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Chorkówka, nr 175, 38-458 Chorkówka, NIP: 6842367402, REGON: 370440525, nr telefonu : 134386970, nr faksu : 134386972, adres poczty elektronicznej: cuo@chorkowka.pl reprezentowana przez Gabrielę Nizianty – Dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: wykonanie usługi Koordynatora Projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”, realizowanego przez Gminę Chorkówka w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 9.2., Nr wniosku WND-RPPK.09.02.00-18-0002/16 – Zapytanie ofertowe na Koordynatora Projektu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Projekt UMOWY