Zezwolenie na posiadanie agresywnego psa

ZEZWOLENIE NA POSIADANIE AGRESYWNEGO PSA

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Agnieszka Bobrowska
I piętro, pokój Nr 31

Podstawa prawna:

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt /teks jednolity Dz.U.z 2013 roku  poz. 856 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. /Dz.U.Nr 77, poz 687/ w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne.

Wymagane dokumenty:

Wniosek z oznaczeniem wnioskodawcy i jego adresu zamieszkania. Do wniosku wnioskodawca dołącza pisemną informację :
– o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku płci i sposobie oznakowania – o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

Opłata skarbowa w kwocie  82 zł (Płatne w kasie UG pokój nr 6 w godzinach 8.00-14.00) lub przelewem na konto Gminy Chorkówka – Bank Spółdzielczy w Rymanowie Oddział w Chorkówce Nr 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 ze wskazaniem dokładnie przedmiotu opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie  zezwolenia  osobie,  która  zamieszkuje  na  terenie  gminy
Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin  załatwienia sprawy:
Do  30  dni  od  złożenia  wniosku.

Inne informacje:

Wykaz ras psów uznanych za agresywne, na utrzymanie których należy posiadać
zezwolenie :
– Amerykański pit bull terrier,
– pies z Majorki (Perro de Presa Mallorguin),
– Buldog amerykański,
– Dog argentyński,
– pies kanarjski (Perro de Presa Canario),
– Tosa inu,
– Rottweiler,
– Akbash dog,
– Anatolian karabash,
– Moskiewski stróżujący,
– Owczarek kaukaski,

Formularz do pobrania:

Wniosek