Odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych (płyty eternitowe) od mieszkańców Gminy Chorkówka

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Agnieszka Bobrowska
I piętro, pokój Nr 31

Podstawa prawna:

1. Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Chorkówka na lata 2011-2032

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Aktualny dokument własności działki, z której zostały zdemontowane odpady azbestowe.
3. Mapa z zaznaczonym budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym, z którego zdemontowano odpady azbestowe.

Opłaty:

nie dotyczy

Sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonego wniosku Gmina Chorkówka dokonuje bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania zdemontowanych odpadów azbestowych od mieszkańców Gminy Chorkówka.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Termin  załatwienia sprawy:

Odbiór odpadów azbestowych realizowany jest raz do roku, w miesiącach letnich ( czerwiec, lipiec). Odbiór zdemontowanych odpadów realizowany jest zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. Ilość odebranych odpadów w danym roku zależna jest od środków finansowych jakimi gmina dysponuje na ten cel.

Inne informacje:

Złożenie wniosku o odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, następuje wyłącznie po uprzednim demontażu odpadów azbestowych.

Pobierz:

Wniosek(1)

Wniosek_azbest

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych