Wpis  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

logo

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e

 

 

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jeśli chcesz rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą lub świadczyć usługi w formie samozatrudnienia, złóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG.

Jeśli zależy ci na sprawnym i szybkim załatwieniu sprawy, przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj niezbędne dane. W formularzu wniosku CEIDG-1 trzeba podać:

 • swoje dane (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia)
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością
 • nazwę firmy – musi ona zawierać twoje imię i nazwisko oraz nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub zagranicą

Uwaga! Musisz mieć tytułu własności do nieruchomości, w której będziesz prowadzić firmę.

Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Jeśli nie chcesz korzystać z opcji podpisywania elektronicznego możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo. Po wypełnieniu wniosku nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie.

Złóż wniosek osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do urzędu. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wyślij wniosek listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! 

Dane dotyczące Twojej firmy będą dostępne w bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp. Każdy zainteresowany (np. klient czy urząd) znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebował zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Ewa Solińska
pok. nr 15, tel. 13 43 869 53

Wniosek do pobrania:

logo

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e