Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Marzena Mackoś
pok. nr 17
tel. (13) 43 869 55
Email: mmackos@chorkowka.pl