Władze Gminy

Wójt Gminy – Andrzej Koniecki
IMG_5552
Zastępca Wójta – Dariusz Bator
Skarbnik Gminy – Anna Lula

IMG_8969

Sekretarz Gminy – Wioletta Klimek

IMG_9281
Przewodniczący Rady Gminy – Maciej Sekuła