Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce wchodząca w skład Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce wchodząca w skład Zespołu Szkół w Chorkówce
Szkoła Podstawowa im. św Jana z Dukli w Draganowej
Szkoła Podstawowa w Faliszówce
Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej wchodząca w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej
Szkoła Podstawowa w Leśniówce
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulistrowej
Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej
Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej wchodząca w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie wchodząca w skład Zespołu Szkół w Zręcinie
Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach