Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce wchodząca w skład Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce

szk_bobrka

dyrektor  Helena Nowak
Bóbrka, ul. Łukasiewicza 18, 38 – 458 Chorkówka
tel.(013) 43 130 97
E-mail spbobrka@wp.pl

www.zsipbobrka.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce wchodząca w skład Zespołu Szkół w Chorkówce

szp_chorkowka

dyrektor  Mirosław Guzik 
Chorkówka 199, 38 – 458 Chorkówka
tel. (013) 43 130 13, (013) 43 136 00
www.spchorkowka.superszkolna.pl
E-mail chorkowianie@o2.pl

 

Szkoła Podstawowa im. św Jana z Dukli w Draganowej

dyrektor  Aneta Munia-Skrzęta
Draganowa 47, 38 – 462 Kobylany
tel. (013) 43 172 11
E-mail: draganowa@wp.pl
www.spdraganowa.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa w Faliszówce

szk_faliszowka

dyrektor  Bogusława Zajączkowska – Cebula
Faliszówka 174, 38 – 459 Kopytowa
tel. (013) 43 143 25
E-mail: spfaliszowka1@op.pl

www.spfaliszowka.republika.pl

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach

szk_kobylany1

dyrektor  Katarzyna Dołęgowska
Kobylany 187, 38 – 462 Kobylany
tel. (013) 43 147 86
E-mail: spkobylany@gmail.com

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej

szk_kopytowa

dyrektor Włodzimierz Paluch
Kopytowa 59, 38-459 Kopytowa
tel. (013) 43 141 32, fax. (013) 43 149 00
E-mail: kopytowa@wp.pl

http://www.kopytowa.cba.pl/

 

Szkoła Podstawowa w Leśniówce

szk_lesniowka

dyrektor  Alicja Kołacz
Leśniówka 85, 38 – 458 Chorkówka
tel. (013) 43 130 98
E-mail: splesniowka@interia.pl

www.splesniowka.szkolnastrona.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulistrowej

szk_sulistrowa

dyrektor  Marianna Jastrząb-Kłosowicz
Sulistrowa 25, 38 – 462 Kobylany
tel. (013) 43 170 61
E-mail: nsps@interia.pl

 

Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej

szk_szczepańcowa

dyrektor  Edyta Bracławicz-Jasłowska
Szczepańcowa ul. Szkolna 3,
38-457 Chorkówka
tel/fax 13 43-114-12
e-mail: spszczepancowa@op.pl

www.spszczepancowa.pl

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej wchodząca w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej

szk_swierzowa

dyrektor Małgorzata Frączek 
Świerzowa Polska ul. Szkolna 31, 38 – 457 Zręcin
tel. (013) 42 205 73
fax. (013) 42 205 73
E-mail: sekretariat@zsswierzowa.pl

www.zsswierzowa.pl

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie wchodząca w skład Zespołu Szkół w Zręcinie

szk_zrecin

dyrektor Paweł Przetacznik
Zręcin ul. Łukasiewicza 31, 38 – 457 Zręcin
tel. (013) 43 180 13
fax. (013) 43 180 13
E-mail: zszrecin@onet.pl

www. spzrecin.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach

szk_zeglce

dyrektor Roman Skowron
Żeglce 242, 38 – 458
Chorkówka tel. (013) 43 130 29
fax. (013) 43 130 29
E-mail: spzeglce@szkolna.net

www.spzeglce.szkolna.net