Struktura organizacyjna – Gmina Chorkówka

Struktura organizacyjna

  • Przedmiotem działania Centrum Usług Oświatowych  w Chorkówce (zwanego dalej CUO) jest scentralizowana obsługa finansowa, rachunkowa i administracyjno – organizacyjna jednostek obsługiwanych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz działanie tych jednostek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, będących w ich kompetencji.
  • Zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach: Zadania CUO
  • W strukturze organizacyjnej CUO wyodrębnia się następujące administracyjne stanowiska pracy:

 

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko pracownika

Nr telefonu

Adres e-mail

1.

Dyrektor

Gabriela Nizianty

13 438 69 70

cuo@chorkowka.pl zeas@chorkowka.pl

2.

Główny księgowy

Alicja Malik

13 438 69 74

amalik@chorkowka.pl

3.

Specjalista ds. kadr

Danuta Kobak

13 438 69 71

dkobak@chorkowka.pl

4.

Specjalista ds. płac

Maria Waliszko

13 438 69 74

mwaliszko@chorkowka.pl

5.

Starszy specjalista

ds. księgowości

Anna Pazdra

13 438 69 73

apazdra@chorkowka.pl

6.

Specjalista

ds. księgowości

Joanna Pazdra

13 438 69 73

jpazdra@chorkowka.pl

7.

Specjalista ds. kasy

Halina Żółtek

13 438 69 75

hzoltek@chorkowka.pl

8.

Starszy specjalista (do spraw VAT)

Iwona Markiewicz

13 438 69 71

imarkiewicz@chorkowka.pl

9.

Specjalista  (ds. ZUS i SIO)

Agnieszka Matelowska

13 438 69 71

amatelowska@chorkowka.pl