Struktura organizacyjna

  • Przedmiotem działania Centrum Usług Oświatowych  w Chorkówce (zwanego dalej CUO) jest scentralizowana obsługa finansowa, rachunkowa i administracyjno – organizacyjna jednostek obsługiwanych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz działanie tych jednostek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, będących w ich kompetencji.
  • Zadania wykonywane na poszczególnych stanowiskach: Zadania CUO
  • W strukturze organizacyjnej CUO wyodrębnia się następujące administracyjne stanowiska pracy:

 

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko pracownika Nr telefonu Adres e-mail
1 dyrektor Gabriela Nizianty 13 438 69 70 cuo@chorkowka.pl
2 główny księgowy Alicja Malik 13 438 69 71

13 438 69 69

amalik@chorkowka.pl
3 ds. organizacji pracy szkół Monika Klimek 13 438 69 74 mklimek@chorkowka.pl
4 ds. SIO i programu PŁATNIK Elżbieta Pietrasz 13 438 69 74 epietrasz@chorkowka.pl
5 ds. kadr Agnieszka Matelowska 13 438 69 73 amatelowska@chorkowka.pl
6 ds. płac Maria Waliszko 13 438 69 73 mwaliszko@chorkowka.pl
7 ds. księgowości w tym VAT  Iwona Markiewicz 13 438 69 71

13 438 69 69

imarkiewicz@chorkowka.pl
8 ds. księgowości Joanna Pazdra 13 438 69 71

13 438 69 69

jpazdra@chorkowka.pl
9 ds. księgowości Elżbieta Firlej 13 438 69 69

13 438 69 71

efirlej@chorkowka.pl
10 ds. kasy Halina Żółtek 13 438 69 75 hzoltek@chorkowka.pl