Radni

Zdjęcie RadnychPRZEWODNICZĄCY RADY:

 •  Sekuła Maciej

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:

 • Czelny Mieczysław 
 • Markiewicz Krzysztof

RADNI:

 • Buczyński Jacek
 • Cebula Stanisław
 • Celej Alina
 • Łukaszewski Adam
 • Malik Tadeusz
 • Markiewicz Mieczysław
 • Munia Tomasz
 • Munia Zofia
 • Szwedo Edward
 • Świątek Bogumił
 • Wierdak  Andrzej
 • Żurkiewicz Wojciech

Rada Gminy Chorkówka – BIP