Radni

IMG_8928

zdj

PRZEWODNICZĄCY RADY:

 •  Sekuła Maciej

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:

 • Markiewicz Krzysztof
 • Żurkiewicz Wojciech

RADNI:

 • Celej Alina
 • Janik Stanisław
 • Kozubal Piotr
 • Łukaszewski Adam
 • Munia Tomasz
 • Sitar Aleksandra
 • Skalska Iwona
 • Szczur Jerzy
 • Szwedo Edward
 • Świątek Bogumił
 • Wierdak  Andrzej
 • Wierdak Piotr

Wykaz telefonów do radnych 

Rada Gminy Chorkówka – BIP