Przedszkola

Samorządowe Przedszkole w Chorkówce wchodzące w skład Zespołu Szkół w Chorkówce
Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej
Samorządowe Przedszkole w Zręcinie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Zręcinie