zeglce_1_pol_xix_w_skrzyzowanie_2 – Gmina Chorkówka

zeglce_1_pol_xix_w_skrzyzowanie_2

kapliczka z 1 poł. XIX w. na skrzyżowaniu Żeglce-Zręcin wnętrze