zeglce_1_pol_xix_w_skrzyzowanie – Gmina Chorkówka

zeglce_1_pol_xix_w_skrzyzowanie

kapliczka z 1 poł. XIX w. na skrzyżowaniu Żeglce-Zręcin