szczepancowa_xix_xx_przy_nr_162 – Gmina Chorkówka

szczepancowa_xix_xx_przy_nr_162

kapliczka XIX/XX w. obok domu nr 162