Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka mieniem komunalnym

Gospodarka mieniem komunalnym

Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – uchwała

Plan wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2018 – zarządzenie w sprawie przyjęcia planu

plan wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka

Uchwała Nr XLVII/293/14 Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2014-2018 – uchwała