Gospodarka Nieruchomościami

Plan wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka Nr 0050.1.33.2019 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021 – Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego

plan wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości