Gospodarka Nieruchomościami – Gmina Chorkówka

Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka mieniem komunalnym
Plan wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka