W gminnych szkołach wprowadzono dzienniki elektroniczne

W szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Chorkówka wprowadzono dzienniki LIBRUS, które umożliwiają dokumentowanie przebiegu procesu edukacji w formie elektronicznej. To dodatkowa możliwość kontraktu z rodzicami, którzy po zalogowaniu w systemie mogą na bieżąco sprawdzać oceny swoich dzieci, ale także podział godzin, zadane prace domowe, terminy sprawdzianów, a także ewentualnie uwagi związane z zachowaniem.

czytaj więcej