Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego

czytaj więcej

Gmina Chorkówka otrzymała dofinansowanie do rewitalizacji budynków w Chorkówce i Kopytowej

Na 6 miejscu listy rankingowej znalazł się projekt pn. Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno. Projekt składa się z zadań realizowanych przez 4 partnerów i ma na celu poprawę jakości życia osób zagrożonych marginalizacją społeczną lub zawodową oraz poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych.

czytaj więcej