Obchody Święta Niepodległości w Gminie Chorkówka

W Gminie Chorkówka 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę obchodzono 12 listopada w Bóbrce. Organizatorami uroczystości byli: Parafia w Bóbrce, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce wchodząca w skład Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, Gmina Chorkówka, organizacje działające w Bóbrce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.

czytaj więcej

Informujemy mieszkańców – uczestników projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej

Informujemy mieszkańców – uczestników projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, że od 17 października br. pracownicy Urzędu Gminy Chorkówka rozpoczną inwentaryzację zestawów solarnych zamontowanych na Państwa budynkach lub innych nieruchomościach.

czytaj więcej

Nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli

Mimo że już Dzień Edukacji za nami jeszcze raz składamy wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych życzenia wielu pomyślności, zadowolenia z pracy, sukcesów zawodowych a także cierpliwości i tego, by czuli że ich praca jest ważna i doceniana zarówno przez uczniów jak i ich rodziców czy opiekunów.

czytaj więcej

Kolejne, spore dofinansowanie dla Gminy Chorkówka na budowę kanalizacji

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, które wyniesie blisko 2 mln zł – powiedział Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka.

czytaj więcej