Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie głównie na zapewnieniu przejezdności poprzez odśnieżanie jezdni, a także posypywanie mieszanką piasku i soli.  Odśnieżanie uzależnione będzie od intensywności opadów śniegu.  Natężenie akcji zimowej uwarunkowane będzie wielkością ruchu drogowego na poszczególnych drogach gminnych dojazdowych do dróg o wyższej kategorii (powiatowych).

czytaj więcej