Absolutorium dla Wójta Gminy Chorkówka

Na XXVII sesji Rady Gminy Chorkówka, która odbyła się w piątek 3 czerwca br. radni podjęli pięć uchwał, wśród nich zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za rok 2015 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Chorkówka Andrzejowi Konieckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na 2015 rok. Obydwie uchwały przegłosowano wszystkimi głosami „za”, przy czternastoosobowym składzie Rady Gminy.

czytaj więcej