I sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy w Krośnie I zwołał I sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Obrady odbędą się w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce

czytaj więcej

Absolutorium dla Wójta Gminy Chorkówka  

W piątek, 8 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Chorkówka, podczas której poddana została pod głosowanie uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka Panu Andrzejowi Konieckiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Głosowanie to, niewątpliwie jedno z najważniejszych, jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada w pełnym, piętnastoosobowym składzie jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.

czytaj więcej