„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka” – informacja

Informujemy mieszkańców, którzy w 2016 r. złożyli deklaracje przystąpienia do projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”, i u których wstępny audyt wykazał, że istnieją techniczne możliwości wykonania danej mikroinstalacji, że zostali zakwalifikowani do dalszego etapu projektu.

czytaj więcej

Odnawialne źródła energii – złożono ponad 350 deklaracji przystąpienia do projektu

Do piątku 8 lipca br. trwało przyjmowanie deklaracji przystąpienia do projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”, przygotowywanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej

Przyjmowane będą Deklaracje przystąpienia do projektu

Wójt Gminy Chorkówka informuje, że od 4 lipca do 8 lipca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy przyjmowane będą Deklaracje przystąpienia do projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”, przygotowywanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej