Informacja dla osób biorących udział w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”

w związku z dezinformacją, która pojawiła się na jednym z lokalnych portali internetowych, dotyczącą terminu wpłaty zaliczki chcielibyśmy poinformować, że nieprawdą jest że wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do 15 grudnia 2017 r.

czytaj więcej

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka” – informacja

Informujemy mieszkańców, którzy w 2016 r. złożyli deklaracje przystąpienia do projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”, i u których wstępny audyt wykazał, że istnieją techniczne możliwości wykonania danej mikroinstalacji, że zostali zakwalifikowani do dalszego etapu projektu.

czytaj więcej

Odnawialne źródła energii – złożono ponad 350 deklaracji przystąpienia do projektu

Do piątku 8 lipca br. trwało przyjmowanie deklaracji przystąpienia do projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”, przygotowywanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej

Przyjmowane będą Deklaracje przystąpienia do projektu

Wójt Gminy Chorkówka informuje, że od 4 lipca do 8 lipca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy przyjmowane będą Deklaracje przystąpienia do projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Chorkówka”, przygotowywanego do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej