Obwieszczenie – wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Zakład Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka informuje, że decyzją z dnia 11 czerwca 2018 r. znak: RZ.RET.070.2.22.2018.PS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka Rada Gminy Chorkówka na okres 3 lat. Czytaj więcej Obwieszczenie – wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 19 czerwca 2018r.           w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.… Czytaj więcej Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

czytaj więcej

Zawiadomienie w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚWIERZOWA POLSKA XXII”

Zawiadomienie w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚWIERZOWA POLSKA XXII”. PROGNOZA OŚ -ZM. MPZP ŚWIERZOWA XXII_wyłożenie Uzasadnienie do uchwały… Czytaj więcej Zawiadomienie w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ŚWIERZOWA POLSKA XXII”

czytaj więcej

Informacja dotycząca odbiorców usług Wodociągów Gminnych

Zakład Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180) dotychczasowa taryfa zawierająca zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zachowuje ważność do dnia 10 czerwca 2018 r. Czytaj więcej Informacja dotycząca odbiorców usług Wodociągów Gminnych

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 28 lutego 2018r.           w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.… Czytaj więcej Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

czytaj więcej