Obwieszczenia i komunikaty – Strona 2 – Gmina Chorkówka

Informacja dotycząca odbiorców usług Wodociągów Gminnych

Zakład Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180) dotychczasowa taryfa zawierająca zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zachowuje ważność do dnia 10 czerwca 2018 r.

czytaj więcej