Obwieszczenie – wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Zakład Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka informuje, że decyzją z dnia 11 czerwca 2018 r. znak: RZ.RET.070.2.22.2018.PS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka Rada Gminy Chorkówka na okres 3 lat.

czytaj więcej