Zapraszamy do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”

Zapraszamy do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

czytaj więcej