Ważna informacja dla mieszkańców

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 nie uległy zmianie względem roku poprzedniego. W związku z tym właściciele nieruchomości nie otrzymują indywidualnych zawiadomień, faktur, rachunków itp. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Chorkówka: Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział Chorkówka nr: 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 lub gotówką w kasie Urzędu.

czytaj więcej