Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Machnówka, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin

Informuje się mieszkańców wsi Machnówka, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, że w dniu 18 września 2018 r. (tj. wtorek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów problemowych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Odpady należy składać od godz. 9.00 -18.00

czytaj więcej