Projekt partnerski gmin: Wojaszówka, Chorkówka, Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne na pierwszym miejscu listy rankingowej. Kolejne dofinansowanie dla gminy.

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do końca października 2018 r. Koszt całego projektu opiewa na kwotę 3.190.476 zł, w tym wartość projektu dla gminy Chorkówka to 847.622,85 zł, z czego otrzymane dofinansowanie wyniesie 585.529,63 zł.

czytaj więcej

Kolejne, spore dofinansowanie dla Gminy Chorkówka na budowę kanalizacji

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, które wyniesie blisko 2 mln zł – powiedział Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka.

czytaj więcej