Kolejne, spore dofinansowanie dla Gminy Chorkówka na budowę kanalizacji

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, które wyniesie blisko 2 mln zł – powiedział Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka.

czytaj więcej

Odnowienie placu zabaw w Kobylanach

31 lipca br. Wójt Gminy Chorkówka podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie placu zabaw, uzupełnienie o nowe elementy oraz wykonanie chodnika od szkoły do placu zabaw w Kobylanach”. Na podstawie niniejszej umowy Gmina otrzyma 10.000 zł pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

czytaj więcej

Remont budynku Zespołu Dzielnicowych w Chorkówce

Komisariat Policji w Dukli informuje, że od dnia 29.06.2017 roku na terenie obiektu Zespołu Dzielnicowych w Chorkówce prowadzone będą prace remontowo-budowlane. Przewidywany termin zakończenia prac datowany jest na listopad 2017 roku. Wszelkie sprawy proszę zgłaszać do Komisariatu Policji w Dukli przy ul. Kopernika 4, Tel: 13 432 933 71, 13 433 00 07

czytaj więcej