„Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”

Rok temu informowaliśmy Państwa o tym, że Gmina Chorkówka przystąpiła jako partner do wspólnego projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”.

czytaj więcej

Umowy dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkówce i Świerzowej Polskiej

4 października br. w Urzędzie Gminy Chorkówka Prezes OSP Chorkówka Mieczysław Paluch oraz skarbnik jednostki Anna Janik, a także Prezes OSP Świerzowa Polska Adam Półchłopek i skarbnik Piotr Ginalski podpisali umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

czytaj więcej