II międzyszkolny konkurs „Spelling Master”

Zespół Szkól Publicznych w Kopytowej po raz drugi gościł uczestników międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego „Spelling Master”. Konkurs miał na celu zwiększyć motywację uczniów do nauki. Przyczynił się również do integracji uczniów oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami. Wzięło w nim udział 23 uczniów klas III z 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Chorkówka.

czytaj więcej

Szkolny Dzień Roma w Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej – Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego: ,,Mój Anioł Szczęścia” – Dar dla Łukasza

20 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej odbył się Szkolny Dzień Roma. Przyjaciele Romów w ramach działalności koła ,,Romano Iło”, pod kierunkiem opiekuna P. Bożeny Pęcak przedstawili społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom część artystyczną poświęconą Romom.

czytaj więcej

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorkówce zmienił nazwę na Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorkówce (utworzony zarządzeniem nr 7/95 Komisarza Rządowego w Chorkówce z dnia 15 listopada 1995 r.) uchwałą nr XXXII/228/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 4 października 2016 r. zmienił nazwę na Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce (skrót CUO).

czytaj więcej