Podziękowanie dla wójta i radnych za udzielnie wsparcia finansowego

„Za aktywne wspieranie inicjatyw służących zapobieganiu przestępczości oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Chorkówka” – to napis jaki widnieje na okolicznościowym grawertonie, który otrzymał Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka a także Rada Gminy od Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie mł. insp. Leszka Buryły oraz Komendanta Komisariatu Policji w Dukli kom. Jerzego Szwasta.

czytaj więcej