Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” wspólnie z trzema partnerami tj. Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, w ramach programu współpracy realizuje projekt pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej, w ramach którego na obszarze naszej lokalnej grupy powstanie 6 nowych siłowni plenerowych (po jednej w każdej gminie).

czytaj więcej

Zakończenie projektu Erasmus+ „A school for tomorrow’s Europe” (Szkoła  dla przyszłej Europy)

Zakończyła się realizacja 2-letniego międzynarodowego projektu w ramach Erasmusa+ „A school for tomorrow’s Europe” (Szkoła dla przyszłej Europy- zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką). Celem projektu było wypracowanie wspólnego modelu działań, zarówno władz samorządowych jak i instytucji edukacyjnych, w zakresie podniesienia motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach poprzez sztukę

czytaj więcej