22 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla naszych gminnych strażaków

24 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski oraz Skarbnik Gminy Anna Lula podpisali z Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Urszulą Dubejko umowę na dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

czytaj więcej

Informacja o terminie składania wniosków o odbiór „azbestu”

Gmina Chorkówka wzorem lat ubiegłych przystępuje do opracowania wniosku na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, przewidzianego do realizacji w roku 2019. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich zainteresowanych wymianą pokryć dachowych zawierających azbest (eternit) o zgłaszanie tego faktu w tutejszym Urzędzie Gminy (pok. nr 31) do dnia 29 lipca 2019 r.

czytaj więcej