„Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka” – ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

czytaj więcej