Zapytanie ofertowe na: “Dostawę uzupełniająca pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

Zapytanie ofertowe na: “Dostawę uzupełniająca pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych

czytaj więcej