„Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”

Rok temu informowaliśmy Państwa o tym, że Gmina Chorkówka przystąpiła jako partner do wspólnego projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”.

czytaj więcej