Wniosek złożony przez Powiat Krośnieński w ramach naboru wniosków do PROW na lata 2014-2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

18 września 2015r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Czytaj więcej Wniosek złożony przez Powiat Krośnieński w ramach naboru wniosków do PROW na lata 2014-2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

czytaj więcej

Udział Zespołów Śpiewaczych z Gminy Chorkówka w Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich

Już po raz siódmy w Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich odbył się „Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych – Kolędy i Pastorałki”. Czytaj więcej Udział Zespołów Śpiewaczych z Gminy Chorkówka w Powiatowym Koncercie Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich

czytaj więcej