Rodzina 500+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. przyjmowane będą w siedzibie GOPS Chorkówka pokój nr “4” od 1 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy Ośrodka, tj.:
– poniedziałek od 7.00 do 17.00,
– wtorek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00
– piątek od 7.00 do 13.00.

czytaj więcej

Wniosek złożony przez Powiat Krośnieński w ramach naboru wniosków do PROW na lata 2014-2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

18 września 2015r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

czytaj więcej