Zapytanie-zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji dla Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi

Zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji dla Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi.